“De Canadezen en de Bevrijding van België (1944-1945): Niet alleen een Militaire Geschiedenis”

Bijdragen van het Navorsings- en Studiecentrum
voor de Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog
(Brussels), October 1985, pp. 1-122.