“Wit tegen zwart, of: ‘A la Guerre comme à la guerre’.

Jacques Pauwels over de voordelen van het oorlog voeren”, Diogenes: Magazine voor
media & democratie/Magazine sur les médias & la démocratie, Brussel, derde
trimester 2001, pp. 38-39.