Nederlands

75 jaar geleden: Stalingrad, tussen Moskou en Normandië

75 jaar geleden leed de Duitse Wehrmacht zijn eerste grote nederlagen. Het Russische leger wist als eerste de Duitse overwinningsroes te breken. De cruciale rol van de voormalige Sovjet-Unie in WOII wordt in de klassieke geschiedschrijving nog altijd schromelijk onderschat ...

Read More »

Verwachtingen en verwezenlijkingen van de Oktoberrevolutie

In 1917 werd Rusland, toen nog volop betrokken in de ‘Groote Oorlog’, (met twee o’s volgens de toen geldende oude spelling) geschokt door een dubbele revolutie. Een eerste revolutionaire golf overspoelde het land op het einde van februari, tenminste volgens ...

Read More »